Jak ustalić numer Księgi Wieczystej

Jak ustalić numer księgi Wieczystej ?

Księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każdy ma do nich dostęp. Jednak aby uzyskać informację o danej nieruchomości musimy znać numer księgi wieczystej albo numer działki ewidencyjnej lub adres nieruchomości.
Numer księgi wieczystej znajduje się na zawiadomieniu z Sądu o założeniu księgi wieczystej. Znajduje się on w lewym górnym rogu i posiada oznaczenie „numery i typy ksiąg wieczystych”. Numer księgi możemy znaleźć również w akcie notarialnym.
Jeżeli nie posiadamy takich dokumentów a właściciel nieruchomości nie chce nam go podać lub nie pamięta, numer księgi możemy uzyskać osobiście w wydziale geodezji Urzędu Miasta lub Gminy, w której położona jest dana nieruchomość lub w odpowiednim wydziale ksiąg wieczystych. Należy jednak zaznaczyć że numer księgi podawany jest właścicielowi lub spadkobiercy albo osobie prawnej (notariuszowi). Numer taki jest ustalany przez złożenie i opłacenie stosownego wniosku o udzielenie numeru księgi wieczystej w którym to podajemy dane interesującej nas nieruchomości podając numer działki, obręb i jednostkę ewidencyjną lub adres.We wniosku podajemy również swoje dane osobowe, adres, numer telefonu, PESEL, a przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą konieczny będzie NIP. Trzeba zwrócić uwagę na to, że gdy chcemy odnaleźć numer księgi wieczystej po nazwie firmy lub po nazwie osoby prawnej, będzie niezbędny jej REGON oraz adres.

Obecnie istnieją dwa rodzaje numerów ksiąg wieczystych numer elektroniczny księgi wieczystej (tzw. nowy numer księgi wieczystej) oraz stary numer księgi wieczystej.Stary numer księgi wieczystej jest oznaczony jako ciąg cyfr np. 123456 i pochodzi z numeracji ksiąg papierowych. Nowy numer oprócz cyfr zawiera również z kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych, znaku ukośnika, ośmiu cyfr numeru księgi wieczystej, ukośnika i cyfry kontrolnej np.KA1S/00345678/9 nadawany po przeniesieniu księgi papierowej do systemy elektronicznego.

Posługując się starym numerem (sprzed „migracji” – czyli przeniesienia księgi do systemu informatycznego) wystarczy podać go podczas rozmowy i przygotować się na konieczność podania szczegółowych informacji na temat nieruchomości tj. nr działki ewidencyjnej, ewentualnie adres (oraz numer mieszkania w przypadku odrębnej własności lokalu).

Trzeba również zaznaczyć że nie wszystkie nieruchomości posiadają księgę wieczystą. Dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych, prowadzi się tzw. zbiory dokumentów. Są to, zgodnie z nazwą, prowadzone dla poszczególnych nieruchomości zbiory dokumentów, z których wynika stan prawny nieruchomości – stan własności i obciążenia. Obecnie nie zakłada się już zbiorów dokumentów jednak istniejące nadal zachowują znaczenie prawne.

Odnalezienie numeru Księgi Wieczystej

Należy też wspomnieć że odnalezienie numeru księgi wieczystej może nie być takie proste z powodu ciągłych zmian w zasadach ich numerowania, a także podczas zmiany Wydziału Ksiąg Wieczystych np. na skutek zmian przynależności miejscowej do Sądów Rejonowych lub likwidacji danego oddziału wieczystoksięgowego.  Biorąc więc pod uwagę róże zawirowania ze zmianami numerów ksiąg wieczystych, najlepiej jest się udać do wydziału ewidencji gruntów i budynków. Pamiętajmy jednak o tym iż , w związku z tym musimy się skierować do właściwego starostwa Powiatowego.