Odpis z Księgi Wieczystej

Odpis zwykły z Księgi Wieczystej

Odpis z Księgi Wieczystej zwykły czy zupełny ?

Odpis zwykły Księgi Wieczystej – zawiera aktualny stan wpisów w księdze wieczystej, informacje o właścicielu, użytkowniku wieczystym, hipotece oraz prawach związanych z nieruchomością np. drogi dojazdowe.

Odpis zupełny Księgi Wieczystej – zawiera aktualny stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wpisać dokonywanych w księdze wieczystej od momentu przeniesienia księgi do systemu informatycznego CIKW.

Zaświadczenie o zamknięciu Księgi Wieczystej – zawiera informację o księdze wieczystej, która została zamknięta np. z powodu poddziału nieruchomości.

Odpis z księgi wieczystej przez internet bez konieczności wyjazdu do Wydziału Ksiąg Wieczystych !

Aby uzyskać odpis księgi wieczystej można zgłosić się osobiście do Wydziału Ksiąg Wieczystych lub złożyć zamówienie przez internet. Przyspieszony proces uzyskania odpisu z sądu umożliwia nowelizacja ustawy o księgach wieczystych dzięki, której księgi są dostępne w systemie elektronicznym CIKW. Szybki dostęp do danych i ich wydruk skraca czas wydania odpisu. Warunkiem jednak jest aby dana księga wieczysta została przepisana do systemu Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych prowadzącego rejestr. Szacuje się, że obecnie 3/4 ksiąg jest już w wersji elektronicznej natomiast pozostała część ma być wprowadzona do systemu do połowy 2014r.

Nowelizacja ustawy może przedłużyć się o kolejne 7 miesięcy ze względu na prowadzone postępowania przetargowe dotyczący wyboru oferenta obsługującego system.