Białystok

Księgi Wieczyste Białystok

ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE BIAŁYSTOK

Sąd Rejonowy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, IX Wydział Ksiąg Wieczystych

Księgi wieczyste w Białymstoku prowadzone przez Sąd Rejonowy Białystok miasto dostępne są w systemie elektronicznym i oznaczone kodem wydziału sądu BI1B/0. Przykładowy numer Księgi Wieczystej ma postać: BI1B/00000000/0 . Właściwość sądu (zakres terytorialny):

VI Wydział Ksiąg Wieczystych Białystok prowadzi Księgi Wieczyste dla nieruchomości dla miasta Białystok oraz gmin Choroszcz – Czarna Białostocka, Dobrzyniewo DużeGródekJasionówkaJaświłyJuchnowiec KościelnyKnyszynKrypnoŁapy, MichałowoMońkiPoświętneSupraślSurażTurośń KościelnaTykocin, WasilkówZabłudów.

Odpisy Ksiąg Wieczystych:

Odpis z księgi wieczystej można zamówić przez internet lub uzyskać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych w godzinach pracy jego urzędowania.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych:

Złożenie wniosku o wpis lub zmianę w Księdze Wieczystej odbywa się osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych po wcześniejszym dokonaniu opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przeglądanie akt Księgi Wieczystej i dawnych Ksiąg Hipotecznych:

Dostęp do akt księgi wieczystej czyli tzw. zbiorów dokumentów (akty notarialne, umowy sprzedaży, darowizny, podstawy nabycia nieruchomości) oraz dawnych ksiąg hipotecznych odbywa się tylko osobiście w sądzie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Akta może przeglądać tylko właściciel księgi wieczystej, spadkobierca, lub osoba mająca udokumentowaną przyczynę prawną.