Gdańsk

Księgi Wieczyste Gdańsk

ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE GDAŃSK – PÓŁNOC

Sąd Rejonowy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, III Wydział Ksiąg Wieczystych

Księgi wieczyste w Gdańsku prowadzone przez Sąd Rejonowy dostępne są w systemie elektronicznym i oznaczone kodem wydziału sądu GD1G. Przykładowy numer Księgi Wieczystej ma postać: GD1G/00000000/0 . Właściwość sądu (zakres terytorialny):

III Wydział Ksiąg Wieczystych Gdańsk-Północ prowadzi Księgi Wieczyste dla miasta Gdańsk oraz gmin Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki,  Szychy Dąb, Trąbki Wielkie.

Odpisy Ksiąg Wieczystych:

Odpis z księgi wieczystej można zamówić przez internet lub uzyskać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych w godzinach pracy jego urzędowania.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych:

Złożenie wniosku o wpis lub zmianę w Księdze Wieczystej odbywa się osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych po wcześniejszym dokonaniu opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przeglądanie akt Księgi Wieczystej i dawnych Ksiąg Hipotecznych:

Dostęp do akt księgi wieczystej czyli tzw. zbiorów dokumentów (akty notarialne, umowy sprzedaży, darowizny, podstawy nabycia nieruchomości) oraz dawnych ksiąg hipotecznych odbywa się tylko osobiście w sądzie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Akta może przeglądać tylko właściciel księgi wieczystej, spadkobierca, lub osoba mająca udokumentowaną przyczynę prawną.