Gliwice

Księgi Wieczyste Gliwice

ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE GLIWICE

Sąd Rejonowy  ul. Powstańców Warszawy 23 Gliwice, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Wieczorka 10a, 44-100 Gliwice

Księgi wieczyste w Gliwicach prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa dostępne są w systemie elektronicznym i oznaczone kodem wydziału sądu GL1G/0. Przykładowy numer Księgi Wieczystej ma postać: GL1G/00000000/0 . Właściwość sądu (zakres terytorialny):

VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Gliwice prowadzi Księgi Wieczyste dla nieruchomości dla miasta  Gliwice oraz gmin Knurów, Pyrzowice.

Odpisy Ksiąg Wieczystych:

Odpis z księgi wieczystej można zamówić przez internet lub uzyskać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych w godzinach pracy jego urzędowania.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych:

Złożenie wniosku o wpis lub zmianę w Księdze Wieczystej odbywa się osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych po wcześniejszym dokonaniu opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przeglądanie akt Księgi Wieczystej i dawnych Ksiąg Hipotecznych:

Dostęp do akt księgi wieczystej czyli tzw. zbiorów dokumentów (akty notarialne, umowy sprzedaży, darowizny, podstawy nabycia nieruchomości) oraz dawnych ksiąg hipotecznych odbywa się tylko osobiście w sądzie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Akta może przeglądać tylko właściciel księgi wieczystej, spadkobierca, lub osoba mająca udokumentowaną przyczynę prawną.

Polecane serwisy internetowe si 24 o rejestrach sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości – prześlij opinie https://www.zaswiadczeniekrk.pl na email:odpisy@si24.pl.