Kielce

Księgi Wieczyste Kielce

ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE KIELCE

Sąd Rejonowy Kielce, VI Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce

Księgi wieczyste w Kielcach prowadzone przez Sąd Rejonowy dostępne są w systemie elektronicznym i oznaczone kodem wydziału sądu KI1L/0. Przykładowy numer Księgi Wieczystej ma postać: KI1L/00000000/0 . Właściwość sądu (zakres terytorialny):

VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Kielce prowadzi Księgi Wieczyste dla nieruchomości dla miasta Kielce oraz gmin Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Mostów, Miedziana Góra, Góra, Morawica, Piekoszów, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk.

Odpisy Ksiąg Wieczystych:

Odpis z księgi wieczystej można zamówić przez internet lub uzyskać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych w godzinach pracy jego urzędowania.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych:

Złożenie wniosku o wpis lub zmianę w Księdze Wieczystej z Kielc odbywa się osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych po wcześniejszym dokonaniu opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przeglądanie akt Księgi Wieczystej i dawnych Ksiąg Hipotecznych:

Dostęp do akt księgi wieczystej z wydziału Ksiąg Wieczystych w Kielcach czyli tzw. zbiorów dokumentów (akty notarialne, umowy sprzedaży, darowizny, podstawy nabycia nieruchomości) oraz dawnych ksiąg hipotecznych odbywa się tylko osobiście w sądzie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Akta może przeglądać tylko właściciel księgi wieczystej, spadkobierca, lub osoba mająca udokumentowaną przyczynę prawną.