Kraków

Księgi Wieczyste Kraków

KSIĘGI WIECZYSTE KRAKÓW-PODGÓRZE

Sąd Rejonowy ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Księgi wieczyste w Krakowie prowadzone przez Sąd Rejonowy dostępne są w systemie elektronicznym i oznaczone kodem wydziału sądu KR1P. Przykładowy numer Księgi Wieczystej ma postać: KR1P/00000000/0. Właściwość sądu (zakres terytorialny):

Wydział Ksiąg Wieczystych dla Krakowa-Podgórza prowadzi Księgi Wieczyste dla miasta Kraków i gmin Kocmyrzów-Luborzyca, Wielka Wieś oraz  Zielonka.

Odpisy Ksiąg Wieczystych:

Odpis z księgi wieczystej można zamówić przez internet lub uzyskać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych w godzinach pracy jego urzędowania.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych:

Złożenie wniosku o wpis lub zmianę w Księdze Wieczystej odbywa się osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych po wcześniejszym dokonaniu opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przeglądanie akt Księgi Wieczystej i dawnych Ksiąg Hipotecznych:

Dostęp do akt księgi wieczystej czyli tzw. zbiorów dokumentów (akty notarialne, umowy sprzedaży, darowizny, podstawy nabycia nieruchomości) oraz dawnych ksiąg hipotecznych odbywa się tylko osobiście w sądzie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Akta może przeglądać tylko właściciel księgi wieczystej, spadkobierca, lub osoba mająca udokumentowaną przyczynę prawną.