Lublin

Księgi Wieczyste Lublin

ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE LUBLIN-ZACHÓD-WSCHÓD

Sąd Rejonowy ul. Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin X Wydział Ksiąg Wieczystych

Sąd Rejonowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik V Wydział Ksiąg Wieczystych

Księgi wieczyste w Lublinie prowadzone przez Sąd Rejonowy dostępne są w systemie elektronicznym i oznaczone kodem wydziału sądu LU1I. Przykładowy numer Księgi Wieczystej ma postać: LU1I/00000000/0 . Właściwość sądu (zakres terytorialny):

X Wydział Ksiąg Wieczystych Lublin-Zachód prowadzi Księgi Wieczyste dla nieruchomości położonych w części miasta Lublin, poza obszarem w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzyca do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk, oraz dla gmin Jastków i Konopnica.

V Wydział Ksiąg Wieczystych Lublin-Wschód prowadzi Księgi Wieczyste dla nieruchomości położonych w obszarze części miasta Lublin w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk,. Dla miasta Świdnik oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew.

Odpisy Ksiąg Wieczystych:

Odpis z księgi wieczystej można zamówić przez internet lub uzyskać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych w godzinach pracy jego urzędowania.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych:

Złożenie wniosku o wpis lub zmianę w Księdze Wieczystej odbywa się osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych po wcześniejszym dokonaniu opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przeglądanie akt Księgi Wieczystej i dawnych Ksiąg Hipotecznych:

Dostęp do akt księgi wieczystej czyli tzw. zbiorów dokumentów (akty notarialne, umowy sprzedaży, darowizny, podstawy nabycia nieruchomości) oraz dawnych ksiąg hipotecznych odbywa się tylko osobiście w sądzie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Akta może przeglądać tylko właściciel księgi wieczystej, spadkobierca, lub osoba mająca udokumentowaną przyczynę prawną.