Nowy Sącz

Księgi Wieczyste Nowy Sącz

ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE NOWY SĄCZ

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz

Księgi wieczyste w Nowym Sączu prowadzone przez Sąd Rejonowy dostępne są w systemie elektronicznym i oznaczone kodem wydziału sądu NS1S/0. Przykładowy numer Księgi Wieczystej ma postać: NS1S/00000000/0 . Właściwość sądu (zakres terytorialny):

VI Wydział Ksiąg Wieczystych Nowy Sącz prowadzi Księgi Wieczyste dla nieruchomości dla miasta Nowy Sącz oraz gmin Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Stary Sącz.

Odpisy Ksiąg Wieczystych:

Odpis z księgi wieczystej można zamówić przez internet lub uzyskać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych w godzinach pracy jego urzędowania.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych:

Złożenie wniosku o wpis lub zmianę w Księdze Wieczystej odbywa się osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych po wcześniejszym dokonaniu opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przeglądanie akt Księgi Wieczystej i dawnych Ksiąg Hipotecznych:

Dostęp do akt księgi wieczystej czyli tzw. zbiorów dokumentów (akty notarialne, umowy sprzedaży, darowizny, podstawy nabycia nieruchomości) oraz dawnych ksiąg hipotecznych odbywa się tylko osobiście w sądzie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Akta może przeglądać tylko właściciel księgi wieczystej, spadkobierca, lub osoba mająca udokumentowaną przyczynę prawną.

www.ElektroniczneKsiegiWieczyste.pl – pewne informacje on-line !