Opole

Księgi Wieczyste Opole

ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE OPOLE

Sąd Rejonowy ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Księgi wieczyste w Opolu prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa dostępne są w systemie elektronicznym i oznaczone kodem wydziału sądu OP1O/0. Przykładowy numer Księgi Wieczystej ma postać: OP1O/00000000/0 . Właściwość sądu (zakres terytorialny):

VI Wydział Ksiąg Wieczystych Opole prowadzi Księgi Wieczyste dla nieruchomości dla miasta Opole oraz gmin Chrząstowice, Dąbrowo, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Niemodlin, Ozimek, Pruszków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turowa.

Odpisy Ksiąg Wieczystych:

Odpis z księgi wieczystej można zamówić przez internet lub uzyskać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych w godzinach pracy jego urzędowania.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych:

Złożenie wniosku o wpis lub zmianę w Księdze Wieczystej odbywa się osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych po wcześniejszym dokonaniu opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przeglądanie akt Księgi Wieczystej i dawnych Ksiąg Hipotecznych:

Dostęp do akt księgi wieczystej czyli tzw. zbiorów dokumentów (akty notarialne, umowy sprzedaży, darowizny, podstawy nabycia nieruchomości) oraz dawnych ksiąg hipotecznych odbywa się tylko osobiście w sądzie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Akta może przeglądać tylko właściciel księgi wieczystej, spadkobierca, lub osoba mająca udokumentowaną przyczynę prawną.