Poznań

Księgi Wieczyste Poznań

ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE POZNAŃ STARE MIASTO I NOWE MIASTO

Sąd Rejonowy ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań – V i VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Księgi wieczyste w Poznaniu prowadzone przez Sąd Rejonowy dostępne są w systemie elektronicznym i oznaczone kodem wydziału sądu PO1P/PO2P. Przykładowy numer Księgi Wieczystej ma postać: PO1P/00000000/0 (obszar Stare-Miasto) lub PO2P/00000000/0 (obszar Nowe-Miasto) . Właściwość sądu (zakres terytorialny):

V Wydział Ksiąg Wieczystych Poznań – Stare Miasto prowadzi Księgi Wieczyste dla miasta Poznań.

VI Wydział Ksiąg Wieczystych Poznań – Nowe Miasto prowadzi Księgi Wieczyste dla miasta Poznań oraz gmin Puszczykowo i Swarzędz.

Odpisy Ksiąg Wieczystych:

Odpis z księgi wieczystej można zamówić przez internet lub uzyskać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych w godzinach pracy jego urzędowania.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych:

Złożenie wniosku o wpis lub zmianę w Księdze Wieczystej odbywa się osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych po wcześniejszym dokonaniu opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przeglądanie akt Księgi Wieczystej i dawnych Ksiąg Hipotecznych:

Dostęp do akt księgi wieczystej czyli tzw. zbiorów dokumentów (akty notarialne, umowy sprzedaży, darowizny, podstawy nabycia nieruchomości) oraz dawnych ksiąg hipotecznych odbywa się tylko osobiście w sądzie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Akta może przeglądać tylko właściciel księgi wieczystej, spadkobierca, lub osoba mająca udokumentowaną przyczynę prawną.