Toruń

Księgi Wieczyste Toruń

ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE TORUŃ

Sąd Rejonowy ul. Fosa Staromiejska 12/14, 87-100 Toruń, X Wydział Ksiąg Wieczystych

Księgi wieczyste w Toruniu prowadzone przez Sąd Rejonowy dostępne są w systemie elektronicznym i oznaczone kodem wydziału sądu TO1T/0. Przykładowy numer Księgi Wieczystej ma postać: TO1T/00000000/0 . Właściwość sądu (zakres terytorialny):

X Wydział Ksiąg Wieczystych Toruń prowadzi Księgi Wieczyste dla nieruchomości dla miasta Toruń oraz gmin Chełmża, Lubicz , Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawska, Zławieś Wielka.

Odpisy Ksiąg Wieczystych:

Odpis z księgi wieczystej można zamówić przez internet lub uzyskać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych w godzinach pracy jego urzędowania.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych:

Złożenie wniosku o wpis lub zmianę w Księdze Wieczystej odbywa się osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych po wcześniejszym dokonaniu opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przeglądanie akt Księgi Wieczystej i dawnych Ksiąg Hipotecznych:

Dostęp do akt księgi wieczystej czyli tzw. zbiorów dokumentów (akty notarialne, umowy sprzedaży, darowizny, podstawy nabycia nieruchomości) oraz dawnych ksiąg hipotecznych odbywa się tylko osobiście w sądzie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Akta może przeglądać tylko właściciel księgi wieczystej, spadkobierca, lub osoba mająca udokumentowaną przyczynę prawną.