Wrocław

Księgi Wieczyste Wrocław

ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE WROCŁAW-KRZYKI

Sąd Rejonowy ul. Komandorska 16, 50-950 Wrocław, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Księgi wieczyste we Wrocławiu prowadzone przez Sąd Rejonowy dostępne są w systemie elektronicznym i oznaczone kodem wydziału sądu WR1K. Przykładowy numer Księgi Wieczystej ma postać: WR1K/00000000/0 . Właściwość sądu (zakres terytorialny):

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Wrocław-Krzyki prowadzi Księgi Wieczyste dla miasta Wrocław oraz gmin Gniewino, Kobierzyce, Sobótka oraz Żórawina.

Odpisy Ksiąg Wieczystych:

Odpis z księgi wieczystej można zamówić przez internet lub uzyskać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych w godzinach pracy jego urzędowania.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych:

Złożenie wniosku o wpis lub zmianę w Księdze Wieczystej odbywa się osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych po wcześniejszym dokonaniu opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przeglądanie akt Księgi Wieczystej i dawnych Ksiąg Hipotecznych:

Dostęp do akt księgi wieczystej czyli tzw. zbiorów dokumentów (akty notarialne, umowy sprzedaży, darowizny, podstawy nabycia nieruchomości) oraz dawnych ksiąg hipotecznych odbywa się tylko osobiście w sądzie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Akta może przeglądać tylko właściciel księgi wieczystej, spadkobierca, lub osoba mająca udokumentowaną przyczynę prawną.