Zielona Góra

Księgi Wieczyste Zielona Góra

ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE ZIELONA GÓRA

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra

Księgi wieczyste w Zielonej Górze prowadzone przez Sąd Rejonowy dostępne są w systemie elektronicznym i oznaczone kodem wydziału sądu ZG1E/0. Przykładowy numer Księgi Wieczystej ma postać: ZG1E/00000000/0 . Właściwość sądu (zakres terytorialny):

VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Zielona Góra prowadzi Księgi Wieczyste dla nieruchomości dla miasta Zielona Góra oraz gmin.

Odpisy Ksiąg Wieczystych:

Odpis z księgi wieczystej można zamówić przez internet lub uzyskać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych w godzinach pracy jego urzędowania.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych:

Złożenie wniosku o wpis lub zmianę w Księdze Wieczystej odbywa się osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych po wcześniejszym dokonaniu opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przeglądanie akt Księgi Wieczystej i dawnych Ksiąg Hipotecznych:

Dostęp do akt księgi wieczystej czyli tzw. zbiorów dokumentów (akty notarialne, umowy sprzedaży, darowizny, podstawy nabycia nieruchomości) oraz dawnych ksiąg hipotecznych odbywa się tylko osobiście w sądzie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Akta może przeglądać tylko właściciel księgi wieczystej, spadkobierca, lub osoba mająca udokumentowaną przyczynę prawną.