REGULAMIN

Zasady składania zamówień na odpis księgi wieczystej przez Internet

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu oraz uzyskiwania odpisów za pośrednictwem strony www.elektroniczneksiegiwieczyste.pl

Dostęp do przeglądania treści Ksiąg Wieczystych z ogólnodostępnej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych jest bezpłatny. Wystarczy, że znany jest numer księgi wieczystej.

Uzyskanie oryginalnego odpisu z sądu jest płatne zgodnie z cennikiem i jest obsługiwane przez firmę SI 24 i serwis www.odpisy.com.pl. Usługa polega na pobraniu odpisu Księgi Wieczystej z Sądu Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych lub jej ekspozytury na podstawie złożonego zamówienia za pośrednictwem wypełnionego formularza zamówienia na stronie www.elektroniczneksiegiwieczyste.pll. Na podstawie wprowadzonych danych zamawiającego w formularzu zamówienia system generuje wniosek o wydanie odpisu, który następnie dostarcza się do Sądu. Uzyskane prawomocne odpisy z Sądu rejestrowego są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym priorytetem) na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia. Administratorem danych jest firma SI 24 – dane są przetwarzane tylko w celu realizacji zamówienia.

TERMINY

Zamówienia przyjmujemy do godziny 14.00. Odpisy z Księgi Wieczystej wysyłane są w dniu złożenia zamówienia po otrzymaniu płatności, potwierdzeniu zamówienia płatnego przy odbiorze lub w następnym dniu roboczym jeśli zamówienie zostanie złożone po godz. 14.00. Odpisy pobierane są na podstawie numeru Księgi Wieczystej – bez podania numeru nie możemy zrealizować zamówienia. Jeśli księga jest w migracji lub nie widnieje w systemie CIKW zamówienie zostaje zrealizowane gdy księga będzie już dostępna w systemie elektronicznym.

Po uzyskaniu odpisu z sądu i nadaniu przesyłki usługę uznaje się za zrealizowaną. W przypadku gdy odpis z księgi wieczystej posiada powyżej 150 stron termin realizacji może się przedłużyć i jest zależny od sądu wydającego odpis.

Firma SI 24 nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia uzyskania odpisu z powodu awarii systemu informatycznego sądu wydającego odpis oraz za opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę. Firma SI 24 nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Zamawiającego. Odpisy uzyskujemy na podstawie podanych numerów Księgi Wieczystej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia na stronie www.elektroniczneksiegiwieczyste.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia.