Użytkowanie wieczyste w Księdze Wieczystej

Od 1 Października 2017 weszła w życie – projektu ustawy o użytkowaniu wieczystym, dzięki czemu Polacy staną się faktycznymi właścicielami gruntów pod budynkami dając im uwłaszczenie z mocy prawa.

Odpis z Księgi Wieczystej o przekształcenia użytkowania wieczystego na własność. ZAMÓW

Wg. Ministra Kazimierza Smolińskiego „projekt ustawy dotyczy gruntów m.in. pod budownictwem wielorodzinnym, pod domami jednorodzinnymi, lokalami użytkowymi, a także pod lokalami usługowymi, które znajdują się w budynkach, gdzie są lokale mieszkalne i z przekształcenia może skorzystać ok. 1,5 mln. użytkowników wieczystych. Jeżeli takiemu lokalowi przysługuje udział w użytkowaniu wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest budynek, będzie on podlegał przekształceniu”. Przekształcenie ma objąć także dużą część tzw. hal garażowych, zlokalizowanych pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.