Katowice

Księgi Wieczyste Katowice

ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE KATOWICE-WSCHÓD

Sąd Rejonowy ul. Lompy 14, 40-040 Katowice XI Wydział Ksiąg Wieczystych

Księgi wieczyste w Katowicach prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa dostępne są w systemie elektronicznym i oznaczone kodem wydziału sądu KA1K/0. Przykładowy numer Księgi Wieczystej ma postać: KA1K/00000000/0 . Właściwość sądu (zakres terytorialny):

XI Wydział Ksiąg Wieczystych Katowice prowadzi Księgi Wieczyste dla nieruchomości położonych dla miasta Katowice.

Odpisy Ksiąg Wieczystych:

Odpis z księgi wieczystej można zamówić przez internet lub uzyskać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych w godzinach pracy jego urzędowania.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych:

Złożenie wniosku o wpis lub zmianę w Księdze Wieczystej odbywa się osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych po wcześniejszym dokonaniu opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przeglądanie akt Księgi Wieczystej i dawnych Ksiąg Hipotecznych:

Dostęp do akt księgi wieczystej czyli tzw. zbiorów dokumentów (akty notarialne, umowy sprzedaży, darowizny, podstawy nabycia nieruchomości) oraz dawnych ksiąg hipotecznych odbywa się tylko osobiście w sądzie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Akta może przeglądać tylko właściciel księgi wieczystej, spadkobierca, lub osoba mająca udokumentowaną przyczynę prawną.