Słupsk

Księgi Wieczyste Słupsk

ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE SŁUPSK

Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Kilińskiego 43, 76-200 Słupsk

Księgi wieczyste w Słupsk prowadzone przez Sąd Rejonowy dostępne są w systemie elektronicznym i oznaczone kodem wydziału sądu SL1S/0. Przykładowy numer Księgi Wieczystej ma postać: SL1S/00000000/0 . Właściwość sądu (zakres terytorialny):

VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Bielsko-Biała prowadzi Księgi Wieczyste dla nieruchomości dla miasta Słupsk, Ustka oraz gmin Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino, Ustka.

Odpisy Ksiąg Wieczystych:

Odpis z księgi wieczystej można zamówić przez internet lub uzyskać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych w godzinach pracy jego urzędowania.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych:

Złożenie wniosku o wpis lub zmianę w Księdze Wieczystej odbywa się osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych po wcześniejszym dokonaniu opłaty sądowej w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Przeglądanie akt Księgi Wieczystej i dawnych Ksiąg Hipotecznych:

Dostęp do akt księgi wieczystej czyli tzw. zbiorów dokumentów (akty notarialne, umowy sprzedaży, darowizny, podstawy nabycia nieruchomości) oraz dawnych ksiąg hipotecznych odbywa się tylko osobiście w sądzie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Akta może przeglądać tylko właściciel księgi wieczystej, spadkobierca, lub osoba mająca udokumentowaną przyczynę prawną.

www.ElektroniczneKsiegiWieczyste.pl – pewne informacje on-line !